Nyomtatás
Super User
Találatok: 4700

A Szinnyei József Könyvtár nyilvános, egyetemes gyűjtőkörű intézmény, amely a Nyitra Megyei Önkormányzat költségvetési szervezeteként működik. Fő feladata gyűjteményei gyarapítása, feldolgozása, védelme és az ezekhez való hozzáférés biztosítása, az információhordozó jellegétől függetlenül. Könyvtári - információs és bibliográfiai szolgáltatásokkal áll látogatói rendelkezésére, általános és korlátlan információs hozzáférést biztosít. A révkomáromi (Komárno) járás nyilvános könyvtárainak módszertani és koordinációs központja. Munkája eredményeit kiadói és népszerűsítő tevékenységében jeleníti meg. Saját és a nyilvánosság számára rendszeres és időszaki kiadványokat jelentet meg. Területi információs központként működik regionális adatbázissal és bibliográfiával. Olvasói és a széles nyilvánosság számára kulturális és ismeretterjesztő rendezvényeket szervez.
Szolgáltatásait két helyszínen vehetik igénybe: Eötvös u. 35. és Nádor u. 8.